Gynekologi

De vanliga gynekologiska besvären

På Stockholms Kvinnoklinik undersöker och behandlar vi de flesta gynekologiska åkommor. Ibland remitterar vi vidare om din gynekologiska sjukdom kräver en större operation eller om vidare utredning måste ske med röntgen eller annan specialiserad undersökning. I den vanliga gynekologiska undersökningen ingår momenten: yttre inspektion, spekulumundersökning (inspektion av vaginas väggar och livmoderhals), gynekologisk palpation och ultraljudsundersökning. De vanliga gynekologiska besvären/sjukdomar som kvinnan söker för och vilket de viktigaste undersökningsmomenten är för varje besvär ges nedan.
 

Klåda      Flytningar      Cellförändringar      Cystor      Blödningar      Framfall      Barnlöshet


Klåda

En noggrann inspektion görs av blygdläppar och vagina för att upptäcka rodnad, sår eller flytningar som kan vara relaterade till problemen. Ibland analyseras flytningen i mikroskop och ibland tas en liten vävnadsbit i lokalbedövning för senare noggrann patologisk analys. Vid misstanke om virusinfektion tar vi ett prov med en bomullspinne.


Flytningar
Ett prov av flytningen tas vid spekulumundersökningen och analyseras sen med mikroskop. Samtidigt tar man bakterieprover från livmoderhalsen för vidare laboratorieanalys.


Cellförändringar

Ofta tar man ett nytt cellprov från livmoderhalsen och detta görs vid spekulumundersökningen. Vanligen gör man även en kolposkopi, då man med yttre mikroskopi noggrant undersöker livmoderhalsens yttre delar för att se eventuella cellförändringar.


Cystor
Den viktigaste undersökningen för att bedöma om de finns någon cysta på äggstocken är ultraljudsundersökningen. En ultraljudsstav förs in i vagina och gynekologen kan då med lätthet avgöra om det finns någon cysta eller om en befintlig cysta har vuxit eller minskat i storlek.


Blödningar
Underlivsblödningar som inte kommer under den normala menstruationen beror vanligen på en avvikande blödning från livmoderns slemhinna eller från livmodertappen. Hos yngre kvinnor är oftast orsaken en infektion eller förändring i livmoderhalsen. Vi tar därför vanligen bakterieprover, cellprov och ibland en vävnadsbit från livmodertappen för att förstå anledningen till blödningen. Hos äldre kvinnor kan anledningen vara förändringar i livmoderslemhinnan och ett cellprov tas därför inifrån livmodern, genom att en mycket tunn slang förs in i livmodern.


Framfall

Den viktigaste undersökningen för att bedöma ett framfall är inspektion och spekulumundersökning. Man kan då avgöra vilka delar framfallet består av och hur omfattande det är.


Barnlöshet
De viktigaste undersökningarna vid barnlöshet (infertilitet) är ultraljudsundersökningen, för att bedöma livmoder och äggstockar, samt hormonundersökningar. Detta kan kompletteras med hysterosalpingosonografi (HSS) för att avgöra om det finns passage genom äggledarna.

Behöver ni mer hjälp, eller för mer information kontakta Stockholm IVF.

Uppdaterad: 2015-11-16