Läkare

personal

Överläkare Karin Rova

grey-dot Specialist inom kvinnosjukdomar och förlossning
grey-dot Specialkunskap: fertilitetsutredning och behandling


isis-amer-wahlin
MED Dr Isis Amer-Wåhlin

grey-dot Specialist inom kvinnosjukdomar och förlossning

mats-brannstromProfessor Mats Brännström

grey-dot Specialist inom kvinnosjukdomar och förlossning
grey-dot Specialkunskap: fertilitetsutredning och behandling
grey-dot Specialkunskap: cellförändringar och äggstockscystor
grey-dot Specialkunskap: vulvaförändringar

 

personal

Dr. Jan Rapp